Liikenne ja liikkuminen


Päämääränä oltava edistää Lohjan sisäisen julkisen liikenteen monipuolisuutta ja ulkoisen liikenteen tehokkuutta. 

Edistetään yksityisliikenteen sujuvuutta ja pysäköintimahdollisuuksien toimivuutta. Lohjalla yksityisautoilu on välttämätöntä ja siksi tuettava autoilun toimivuutta. EI tietulleille, kyllä yksityisautoilun mahdollisuuksiin. 

Liittymät ja väylät saatava tehokkaiksi tulevia liikennevirtoja ajatellen, opasteet selkeiksi. 

Tunnin rata ensiarvoisen merkittävä Lohjan tulevaisuudelle, radan tuomat mahdollisuudet kaavoituksessa vietävä ripeästi eteenpäin.

Kevyen liikenteen väylät osaksi liikuntapalvelua, monipuolista käyttöä ympäri vuoden.

Rantaraitin ja Baanan kehittämistä edelleen Ventelästä Moisionpellolle, Hiidensalmeen, Aurlahteen, Haikariin ja aina Vivamoon saakka. Jatkossa kevyen liikenteen väylä ympäri Lohjanjärveä.