Vapaa-ajantoiminta


Lohjan alueella korostettava vapaa-ajan laatua ihmisten hyvinvoinnin edistäjänä. 

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy – otetaan mukaan kaikkeen toimintaa lisäämällä kannustusta kolmannen sektorin toimintaan, harrastustakuu käyttöön. 

Liikuntapalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia: Monipuolisia, kaikille sopivia liikuntamuotoja kannustettava yhdessä kolmannen sektorin kanssa kaupungin kaikilla alueilla.

Kannustetaan ja tuetaan lasten ja nuorten liikkumista, myös osana lasten päiväkoti- ja kouluarkea.

Kannustettava monipuolisen ja terveellisen vapaa-ajan vieton mahdollisuuksien lisäämistä. 

Loma-asutuksen merkityksen lisäämistä ja palveluverkoston edistämistä vapaa-ajan tarpeiden mukaisesti. 

Kaupungin tehtävänä on luoda perusedellytykset vapaa-ajan toiminnalle ja siihen, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa kotikunnassaan kohtuullisin kustannuksin.