Koulutus ja sivistys


Laadukkaiden koulutus- ja sivistyspalvelujen ylläpito ja kehittäminen on Lohjan menestystekijä: Panostetaan kaupunkikeskuksen ja kylätaajamien palveluihin mm. lisäämällä valinnaisuuksia ja kansainväliset mitat täyttävää opetusta, koulutustarjonnan lisäämistä AMK ja yliopistoyhteistyötä kehittämällä. 

Tavoitteena on tarjota ja ylläpitää peruspalveluna päiväkodit ja koulupalvelut kaikissa kyläkeskuksissa ja kaupunkikeskuksessa, laadukkaat keskiasteen koulutusmahdollisuudet.

Edistetään monikielisyyden mahdollisuuksia ja eri kulttuurien sopeutumista kasvatuksessa, Lohjalle luotava sivistyspoliittinen ohjelma. 

Kouluverkkoa tarkastettaessa koulurakennuksen tilojen terveys ja tehokas käyttö ensiarvoisen tärkeää, yhteiskäyttöä lisättävä, jokaisen koulun tulee olla lapselle hyvä koulu.

Koulujen kunto oltava jatkossa laadukasta ja vastattava ajanmukaista tarvetta, turvallinen kouluympäristö kaikille ja kiusaamiseen stoppi.