Ympäristöarvot, kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu


Luontoa, edullista ja väljää asumista, liikkumisen helppoutta. 

Ympäristöarvot mukana toiminnassa: Vihreys, luonto ja kestävä kehitys mukana toiminnassa. Kaupunkikeskuksessa kaupunkimaisesti ja kylätaajamissa maalaismaisen ilmeen mukaisesti. 

Arvostamalla vanhojen rakennusten kaupunki- ja maaseutukuvallista merkitystä, tukemalla monimuotoisia rakennusmahdollisuuksia koko kaupungin alueella. 

Halu kehittää keskustan viihtyvyyttä ja vetovoimaa, kaupunkimaista elinvoimaisuutta. Kannustettava maaseudun rakentamis-mahdollisuuksia ja omaleimaisuutta. Lisätä väestön aktiivisuutta kaupunkisuunnittelussa myös haja-asutusalueilla.

Aurlahti/ranta-alue: Hanhet pois uimaranta-alueelta! Aurlahden rantaalueen tavoitteena kasvava ja monipuolinen virkistyskäyttö ja kaikille toimiva vapaa-ajan kohde, palveluiden mahdollistamista ympärivuotisiksi. Kolmas sektori mukaan suunnitteluun ja toimintaan, kannustettava yrittäjiä investointeihin pitkäjänteisellä ja ennustettavalla päätöksenteolla. 

Rakentamisen ja loma-asutuksen tukeminen helpottamalla rakentamisnormeja ja lupaprosesseja. 

Järvialueen kehittämistä Lohjan imagon keskipisteeksi. Mondin alueen suunnitteluun vauhtia kuin myös taimenten ja lohien nousuun Lohjanjärveen. 

Päivitettävä Lohjan haja-asutusalueen strategia, maankäyttöön liberaalimpi ote, maankäyttösopimuksia kaupungin ja maanomistajien kesken edistettävä.