Työ ja elinkeinotoiminta


Päämääränä on Lohjan alueen elinkeinotoiminnan kannustaminen ja laajentaminen voimistaaksemme Lohjan alueen työllisyyttä, hyvinvointia, ja veronmaksupohjaa. Yrittäjyyden tukeminen helpottamalla toiminnan aloittamista ja asettumista Lohjalle, kannustavaa elinkeinopolitiikkaa kaikilla sektoreilla.

Elinkeinotoimen keskeisin tehtävä on houkutella Lohjalle uusia yrityksiä ja huolehdittava olemassa olevien yritysten toimintaedellytysten turvaamisesta. Erityisesti maankäytön tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella suunnittelulla ja kaavoituksen mahdollisuuksilla, yrityksille valmiita tontteja kohtuu kustannuksin.

Houkuteltava Lohjalle uuden teknologian yrityksiä. 

Elinkeinojohtaja kaupungin organisaatioon.