Visio: Kaikille toimiva Lohja! 


Lohjan tulee olla ihmisille sujuvasti toimiva paikka asua, tehdä töitä ja harrastaa, yrityksille hyvä paikka toimia ja menestyä. 

Ihmisillä oltava vapaus valita miten asua, toimia ja harrastaa, mutta kannettava vastuu omasta tekemisestään. 

Kaupungin tehtävänä on olla mahdollistaja, ylläpidettävä ja luotava mahdollisuuksia toimivaan asumiseen, yrittämiseen ja vapaaajanviettoon. 

Kuntatalouden tervehdyttäminen, käyttömenot tasapainossa tulojen kanssa, investoinnit harkittuja. 

Ympäristö ja kaupunkisuunnittelu tasapainossa, kaupunkikeskus kaupunkina, kyläkeskukset omina, ympäristöarvot säilyttäen.