Kaupungin talous


Kaupungin taloustilanne vakautettava, käyttömenot pidettävä taloudellisten edellytysten tasolla. Kaupungin tehtävä ei ole luoda työpaikkoja vaan luotava mahdollisuus niille. Lupapalveluihin ja neuvontaan ripeyttä, sujuvuutta ja ennakoitavuutta. Kannustavaa ja toimintaan yllyttävää neuvontaa ja tukea. 

Velkaantumisen kasvu on lopetettava 2021-2025 keskittämällä velanotto ainoastaan välttämättömiin investointeihin, verorasitetta ei nosteta.

Konkretiaa: Kolmas sektori mukaan palvelujen tuottajina. Kannustettava ja yllytettävä toimintaan, esim. liikunnassa ja kulttuurissa kannustettava kolmatta sektoria palvelun tarjoajana ja ylläpitäjänä.

Tavoitteena laaja veronmaksajien pohja ja verokertymän kasvu. Tuettava kaksoiskuntalais -mallia, vapaa-ajanasunnot muuttuvat ympärivuotisiksi asunnoiksi. 

Alueelliset palvelut maksukyvyn mukaan – siellä missä on asukkaita, siellä järjestetään palveluita, peruspalvelut kaikille – vaativammat palvelut kaupunkikeskukseen. 

Palvelua tuottamattomista kuluista irtauduttava, toiminnan tehostamista organisaatiossa, viranhaltijoiden töitä yhdistettävä, julkisten tilojen käyttöä yhdistettävä, kannustetaan yhdistyksiä palvelujen tuottamiseen ennemmin kuin tuotetaan itse.