Eläkeläisten palvelut


Tuotava eläkeläisten palveluihin vaihtoehtoja. Ikäihmisten osuus kasvaa Lohjalla ja taattava heidän hyvinvointi lisäämällä monipuolista palvelutarjontaa. 

Sujuvat terveydenhoitopalvelut helposti saavutettavissa kaupunkikeskuksessa ja kylätaajamissa.

Asuntoja eläkeläisten tarpeisiin lähelle palveluja, kaavoituksessa otettava tarpeet huomioon. 

Palvelusetelin käyttöä tehostettava 2021-2025.

Seniorikortti kokeilukäyttöön kaikille yli 68 vuotiaille lohjalaisille.

Eläkeläisten työntekomahdollisuuksia kannustettava. 

Huolehdittava, että ikä-ihmisten tiedonsaanti turvataan digitalisaatiosta huolimatta. 

Keskitettyä palveluneuvontaa, esim. palveluauto kokeilukäyttöön.