Yhteinen Lohja: 

kaupunkikeskus, Virkkala, Routio, Asemanseutu ja 4 kylätaajamaa (Karjalohja, Nummi-Saukkola, Pusula, Sammatti)


Lohja -kuvan tehostaminen: Lähellä, helposti saavutettava luonnonmukainen alue asua, liikkua ja viihtyä, kaupungin strategian päivitys tehtävä 2021 loppuun mennessä. 

Asuntomessut 2021: Hyvä asua, harrastaa ja nauttia elämästä, palvelut helposti saavutettavissa, tarjotaan konkreettisia mahdollisuuksia Lohjalta. 

Lohja läntisen Uudenmaan sivistyksen, kulttuurin ja elinkeinoelämän vahva keskus. 

Kaupunki ja maaseutu sulassa sovussa, pidetään kaikki mukana.

Kaupunkikeskuksessa ja muilla kaava-alueilla tasokkaat julkiset palvelut, toimivat sisäiset liikenneyhteydet kylätaajamista kaupunkikeskukseen ja hyvät ulkoiset yhteydet. 

Rakennetaan onnellisuutta hyvinvoinnin myötä, valinnanvapautta lisää palveluihin, kannustetaan ihmisiä osallistumaan ja rakentamaan kolmatta sektoria vahvaksi. 

Kahdensuuntaista keskustelua kuntalaisten ja kaupungin välillä, yksilöiden vastuunkantoa omasta elämästään