Kulttuuripalvelut


Ihmisen henkisen hyvinvoinnin arvostaminen ja tukeminen on tärkeää. 

Kannustettava ja mahdollistettava kolmannen sektorin monipuolista kulttuuritarjontaa eri alueilla, eri ryhmille ja eri tasoille, luotava mahdollisuuksia toimia ja osallistua. 

Kulttuurin ammattilaisille edistetään neuvonta- ja ohjaustyötä, kannustetaan harrasteryhmiä mukaan kulttuuripalvelujen tuottajiksi.

Kulttuuripalvelut oltava kaikkien saatavilla, rikastuttamassa ja ylläpitämässä henkistä vireyttä ja hyvinvointia, estäen eristäytymistä.