Siirrettäisiinkö veroja muiden maksettavaksi

Kolme maamme viimeisintä hallitusta on korottanut kiinteistöverotuksen ala- ja ylärajoja. Kaikki johtavat puolueet tuntuvat siis olevan sillä kannalla, että kiinteistöveron osuutta kuntien verotuloista olisi syytä kasvattaa. Nykyhallituksemme perustelee, että kiinteistöveron tuotto on vakaa, toisin kuin esimerkiksi yhteisöveron tuotto, joka heilahtelee suhdanteiden mukaan. Veropohja ei pääse luistamaan alta halvemman verotuksen maihin, kuten käy jos nostamme esimerkiksi ansio- tai pääomatuloverotuksen pilviin.

 

Ansiotuloja  verottamalla verotamme juuri sitä asiaa jota meidän tulisi kannustaa: työn tekemistä ja teettämistä.  Näin vaikeutamme työllistämistä. Korkealla kunnallisverolla luomme kannusteloukkuja: tilanteita joissa työtä ei kannata ottaa vastaan.  Ansiotulojen verotus on nostettu kipurajalle. Haluan edullisesta kunnallisverosta Lohjan kilpailuedun joka houkuttelee tänne työtä tekeviä.

 

Kiinteistöveroa korottamalla voisimme alentaa kunnallisveroa. Esitin ensi vuoden veroprosenttien käsittelyn yhteydessä Lohjan valtuustossa, että olisi alennettu kunnallisveroa 0,25% ja siitä kertymättä jäävä n. 2 miljoonaa olisi kerätty nostamalla yleinen kiinteistövero 1,21%:iin.  Lisäksi olisi siirretty verotusta mahdollisimman paljon pois lohjalaisilta muiden maksettavaksi alentamalla vakituisen asunnon kiinteistövero alarajalleen ja kerätty vastaava summa korottamalla vapaa-ajan asuntojen kiinteistövero 1,41%:iin.

 

Kunnallisveron maksavat kokonaan lohjalaiset. Vakituisen asunnon kiinteistöveron maksavat kokonaan lohjalaiset. Näitä veroja ehdotukseni olisi alentanut. Loma-asunnon verosta ja yleisestä kiinteistöverosta merkittävän osan maksavat muut kuin lohjalaiset. Näitä veroja olisin korottanut. Lohjan valtuusto ei kuitenkaan tilaisuuteen tarttunut.  

 

Asiaan palattaneen. Moni kunta on alentamassa tänä vuonna kunnallisveroa ja nostamassa kiinteistöveroja, kuten Raasepori, joka nostaa vapaa-ajan asunnon veron ylärajalleen 1,8%:iin. Ehdotan, että siirrämme verotuksen painopistettä hallitusohjelman mukaisesti kiinteistöverotukseen 6 miljoonalla seuraavien 3 vuoden kuluessa. Tällöin olisimme kolmen vuoden päästä käyttäneet puolet nostovarasta joka meillä tällä hetkellä kiinteistöveron suhteen on. Kunnallisvero voitaisiin laskea tällöin 19,75%:iin, mikäli - kuten toivon - verorasitusta ei jouduta kokonaisuutena kiristämään.

 

Mika Herpiö

Valtuutettu (kok)

Elinkeinojohtaja, Dipl.ins.