Miten saada tuloverot alas?

Työn tekemistä on hallitusohjelmankin mukaan kannustettava keventämällä tuloveroa ja verotuksen painopistettä on siirrettävä kulutuksen ja haitan verotuksen suuntaan. Työn teko sinällään ei kuormita ympäristöämme, vasta kuluttaminen. Hyvänä tavoitteena olisi laskea ansiotulovero pääomatuloveron tasolle, jolloin verokikkailun tarve poistuisi.  

 

Koko Euroopan tasolla tulisi hiljalleen nostaa alv-kantoja ja laskea palkkaveroja. Arvonlisäverotus kohdistuisi myös tuontitavaraan, palkkaverojen lasku taas alentaisi kotimaisen tuotannon verokiilaa ja kilpailukykyä. Hinnat nousisivat, käteen jäävät tulot samoin, joten deflaation riski vähenisi. Ansiotulovero on progressiivinen, mutta alv on tasavero. Progression väheneminen voidaan korvata ylellisyystuotteiden ja ympäristöä kuormittavien tuotteiden korkeammilla alv-verokannoilla.  

 

Lohjan tulovero% on ollut perinteisesti maan keskiarvoa korkeampi ja kiinteistöveroprosentit keskiarvoa matalammat. Tämä on järjetöntä senkin takia, että muuttajat kiinnittävät enemmän huomiota tulovero%:iin. Olen huolissani siitä, miten käy ellei Lohjan tuloveroprosenttia lasketa. Kun sote siirtyy maakuntaan, viedään kunnilta 12,3 tuloveroäyrin osuus maakunnalle. Uusien kunnallisveroprosenttien skaala tulee olemaan 4-10%. Lohjan vero% on sen jälkeen 8,2, Espoon 5,7. Lohjan vero olisi tämän jälkeen yli 43% suurempi kuin Espoon. Valitettavasti tämä kiinnittää entistä enemmän huomiota Lohjan korkeaan veroprosenttiin.

Lohjan valtuusto nosti täksi vuodeksi yleistä kiinteistöveroa. Syynä oli kiinteistöverolle säädetyn alarajan nousu. Johtavien puolueiden äänin on maamme eduskunta nostanut eri vaalikausilla kiinteistöveron ala- ja ylärajoja. Ei ole vain allekirjoittaneen idea, että kiinteistöverojen osuutta tulee nostaa.  Maamme hallituskin on samalla kannalla, samoin monet edeltäneet hallitukset. Kiinteistöveron korotuksilla on osaltaan korvattu varallisuusveron poistoa. Kaikkien mieleen tämä ei toki ole, sekin on ymmärrettävää.  Kiinteistövero tulee muuten jatkossakin täysimääräisesti kunnalle, ei maakunnalle tai valtiolle.

 

 

Ensi sijassa kannatan Lohjalle tiukkaa kulukuria: lisävelkaantuminen pitää saada loppumaan ja kokonaisuutena veroja on saatava alas.

 

Mika Herpiö

Valtuutettu (kok)

Elinkeinojohtaja, Dipl.ins.