Hoppas de svenska skolorna i Lojo förblir livskraftiga

Endast en bred bas ger en hög topp.

Hösten 2013 fick den svenska utbildningssektionen i Lojo i uppgift att lösa problemet kring Solbrinkens skola. Utrymmet tog slut både i skolan och på gården.

Lojo är en frivilligt tvåspråkig stad med svenska skolor från förskola till gymnasium. Den rådande utrymmesbristen ville man lösa genom att gallra i servicenätet genom att köra ned Solbrinkens skola. All svensk skolverksamhet skulle samlas i Virkby. Detta skrämde de svenskspråkiga barnens föräldrar i den mån att många kontaktade mig direkt. De berättade att familjen hade flyttat till Lojo enbart för att det fanns goda svenska skolor. För de barn som bodde på "fel” sida av Lojo hade det betytt en extra krok på 80 km och ända upp till två timmar längre skoldag varje dag. Dessa föräldrars hälsning var att om skolan flyttas till Virkby lämnar de Lojo. Skolorna var orsaken att komma till Lojo, och kunde likaväl vara orsaken att flytta bort.

Föräldrarnas hälsningar kom fram och skolan står kvar.

Sektionen gjorde nog sitt bästa för att bevara skolan i stadens kärna. Bland annat föreslogs det att man skaffar en barackskola på tomten för att öka utrymmet. Förslaget verkade både ekonomiskt och logiskt. Lojo har massor av baracker för skoländamål från förr. Staden motsatte sig dock detta genom att påstå att tomten var historiskt värdefull och därför kunde man inte ens överväga en tillfällig barackskola. Dessutom fanns det ingen byggnadsrätt kvar på tomten och den skulle bli alltför dyr. Det visade sig att de ekonomiska uträkningarna fanns till närmast för att stöda förslaget att köra ner Solbrinken snarare än sanningen. Daghemmet Laban flyttades temporärt via Åsvalla till Ojaniittu-huset i Gunnars i väntan på den nya Laurentius-byggnaden. Att bevara Solbrinken visade sig vara rätt beslut eftersom antalet svensktalande småbarn har vuxit och vi går mot bättre tider.

Efter att gymnasiets rektor tog avsked valde vi en rektor för alla Lojos svenska skolor. Rektorn valdes utan att man ledigförklarade tjänsten. Jag har inget emot valda personen, tvärtom, men jag uttryckte klart att jag gärna hade sett processen vara "transparent och hygienisk”. Nu får vi aldrig se vem alla som var intresserade av Lojo. Och kom ihåg – allt är alltid som det ser ut utåt.

Hoppas att de svenska skolorna förblir livskraftiga. Endast en bred bas ger en hög topp.

 

Roger Weintraub
I Västra Nyland
17.2.2017