Hyvinvointi edellyttää työelämän uudistuksia (Mikko Piirtola)

11.3.2024

Onko suomalaisten halu tehdä työtä, ylläpitää hyvinvointia ja luoda vaurautta kadonnut?


Suomen hyvinvointi nojaa täällä toimivien yksityisten yritysten menestykseen. Suomalaisilla ei ole
merkittäviä varoja sijoitettuna ulkomaille, jotka tuottaisivat meille hyvinvointia maamme ulkopuolelta.
Hyvinvointimme on täysin riippuvainen siitä, että suomalainen yritys työllistää Suomessa henkilön, joka
maksaa veronsa Suomen valtiolle ja kunnille. Tämä työ tuottaa lisäarvoa ja vientituloja, joista Suomen
ulkopuolelta maksetaan tänne vaurautta. Mistään muualta julkiselle sektorille ei tule merkittäviä varoja
hyvinvointimme ylläpitoon. Hyvinvointimme ja vaurautemme on itse tehtävä työllä ja osaamisella ja
saatava tuloja Suomen rajojen ulkopuolelta. Tarvitsemme maahamme lisää yrittäjyyttä, sitä kautta työtä ja
veronmaksupohjaa. Työmarkkinoihin ja tekemiseen tarvitaan uudistusta. Meidän pitää keskittyä
työntekemiseen, tuottavuuteen ja viennin edistämiseen sen sijaan, että lakoilla tuskastutetaan tilannetta.

Yrittäjyyden lisääminen maassamme edellyttää toimivaa, kannustavaa ja kestävää talouskehitystä. Yritysten
toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla on parannettava sekä ihmisten halua
tehdä töitä kannustettava.


Yritysten toimintaedellytysten parantamisessa lainsäädäntö on keskeinen tekijä. Työvoiman saatavuutta,
joustavuutta ja riskiä on helpotettava siten, että yrityksen kynnys tarjota työtä ja maksaa palkkaa ei säädetä
kohtuuttoman tiukasti. Kaikille osapuolille on parempi, että mahdollisimman moni Suomessa on
menestyvässä yrityksessä tuottavassa työssä sen sijaan että on vailla töitä.

Nyt on vakavasti mietittävä, miten saamme asenteet muuttumaan työmarkkinoilla siihen suuntaan, että
työn tekeminen ja yritysten työllistäminen saadaan kunniaan. Siihen ei lakot auta, vaan ihmisille pitää työn
tekemisen osalta antaa enemmän mahdollisuuksia. Tarvitsemme vakautta poliittiseen päätöksentekoon,
erityisesti talous- ja veropolitiikkaan. On varmistettava, että Suomessa uskalletaan investoida, luottaa
tulevaan ja nähdä kasvun mahdollisuuksia. Ellei vakautta ole, pääomat siirtyvät nopeasti Suomen rajojen
ulkopuolelle ja jäädään ilman hyvinvointia.

Mikko Piirtola
varatuomari
Aluevaltuutettu (KOK)
Lohja