Toinen Lohjan kehittämisen resepti

Lohjan kaupungin liikenneyhteydet entisen Nummen ja Pusulan kuntien alueelle ovat puutteelliset. Julkista liikennettä kaupungin eri keskusten välillä on vähän tai ei ollenkaan. Lohjan keskustan alueelle on ostettua palveluliikennettä, joka osittain parantaa liikkumisen mahdollisuuksia. ”Ylä” Lohjan alueilla linja-autoyhtiöiden kannattavuus ratkaisee, ei niinkään matkustajien tarve liikkua. Periaate on, että niillä tieosuuksilla ajetaan, joista matkustajia nousee autoon niin paljon, että se on kannattavaa.

Koska riittävästi matkustajia ei kaikille näille ”sivulinjoille” ole on ne lopetettu. Lohjan kaupunki on pakotettu ostamaan linjaliikennöitsijöiltä julkista liikennettä, niiltä osin jossa vielä ajetaan, jotta jonkinlainen yhteys eri alueille ja sieltä pois on voitu säilyttää. Tarve ostoliikenteen lisäämiseen tulee kasvamaan ja siltä osin liikenneverkko harvenee. Kuntaliittymissopimuksissa aikanaan taattiin tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus liikkumisen osalta. Ostopalveluihin on liitetty myös koululaisten kuljetus. Heitä kuljetetaan linjaliikennevuoroilla ja taksien tila-autoilla koko Lohjan alueella.

Tulevan valtuustokauden alussa on pikaisesti selvitettävä ja päätettävä miten taksikoululaiskuljetukset ja ostettu linja-liikenne voidaan yhdistää sellaiseksi liikenneverkoksi, joka mahdollistaa julkisen liikenteen koko Lohjan alueelle. Tarkastelu ja päätökset tulee kohdistaa myös kuntarajojen ulkopuolelle ja pyrkiä yhteistoimintaan.

Yhdistämällä kuljetuksia ja mahdollistamalla kaikkien kuljetusta tarvitsevien pääsyn myös koulukuljetusten kyytiin voidaan palvelua huomattavasti parantaa. Kuljetuspalvelut muille kuin koululaisille eivät tarvitse olla vastikkeetonta, vaan muut matkustajat maksavat oman osuutensa.

Jos tulen valituksi kuntavaaleissa pidän tämän asian esillä.

 

Heimo Yrjönsalo
Länsi-Uusimaa
22.03.2017